linki


Polecane linki:

By zapoznać się z najnowszymi wersjami aktów prawnych dotyczącymi funkcjonowania instytucji około-budowlanych czy szerzej - branży budowlano-architektonicznej oraz zasadami właściwej realizacji procesów inwestycyjnych polecamy serwis Internetowego Systemu Informacji Prawnej. Ze względu na stosunkowo częste zmiany prawa nie umieszczamy konkretnych ustaw i rozporządzeń na naszej stronie (są one dostępne bezpośrednio na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego).

pobierz pliki...file   ZAWIADOMIENIE O TERMINIE ROZPOCZĘCIA ROBÓT BUDOWLANYCH
file logo    ZAWIADOMIENIE O TERMINIE ROZPOCZĘCIA ROBÓT BUDOWLANYCH

file   OŚWIADCZENIE KIEROWNIKA BUDOWY (robót)/INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO
file logo    OŚWIADCZENIE KIEROWNIKA BUDOWY (robót)/INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGOfile   ZAWIADOMIENIE O ZAKOŃCZENIU BUDOWY/ROBÓT BUDOWLANYCH
file logo    ZAWIADOMIENIE O ZAKOŃCZENIU BUDOWY/ROBÓT BUDOWLANYCH

file   
OŚWIADCZENIE KIEROWNIKA BUDOWY (robót)
file logo    OŚWIADCZENIE KIEROWNIKA BUDOWY (robót)

file   WNIOSEK O WYDANIE POZWOLENIA NA UŻYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO
file logo    WNIOSEK O WYDANIE POZWOLENIA NA UŻYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO

file   OŚWIADCZENIE INWESTORA O BRAKU SPRZECIWU LUB UWAG ZE STRONY ORGANÓW

file logo    OŚWIADCZENIE INWESTORA O BRAKU SPRZECIWU LUB UWAG ZE STRONY ORGANÓW

file   KARTA INFORMACYJNA PRZY ZAKOŃCZENIU ROBÓT BUDOWLANYCH
file logo    KARTA INFORMACYJNA PRZY ZAKOŃCZENIU ROBÓT BUDOWLANYCH


file   ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE KIEROWNIKA BUDOWY/INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO
file logo    ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE KIEROWNIKA BUDOWY/INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO


file   ZAWIADOMIENIE O KONTROLI
file logo    ZAWIADOMIENIE O KONTROLI

file   
OŚWIADCZENIE KIEROWNIKA BUDOWY O WYROBACH BUDOWLANYCH
file logo    OŚWIADCZENIE KIEROWNIKA BUDOWY O WYROBACH BUDOWLANYCH

logo    WYTYCZNE POSTĘPOWANIA W SPRAWIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, KTÓRE ULEGŁY ZALANIU W WYNIKU POWODZI
file logo    WYTYCZNE POSTĘPOWANIA W SPRAWIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, KTÓRE ULEGŁY ZALANIU W WYNIKU POWODZI